LÍNIES DE RECERCA

 

Nivells de vida, salut i alimentació.  

Creixement i desenvolupament.

Demografia econòmica.

Desigualtats econòmiques i polítiques públiques.

Economia ecològica.

Història agrària.

Història ambiental.

Història econòmica d´Amèrica Llatina.

Història econòmica d´Europa.

Història econòmica pre-industrial.

Història de l´empresa.

Història industrial.

Història del treball.

CONTACTE

 

Departament d´Economia i d´Història Econòmica
Edifici B - Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)
Telèfon
+34 (93) 581 12 00
+34 (93) 581 12 03
+34 (93) 581 17 21
Fax
+34 (93) 581 20 12
d.econ.h.economica@uab.es