Doctora en Economia Internacional i Desenvolupament per la Universidad Complutense de Madrid

CONTACTE

Telèfon +34 93 581 1203
Despatx B3-110+ S/225
talina.contreras@uab.cat

Contreras D√°vila, Talina

Principals línies d´investigació:

Mercat de treball i precarització de l´ocupació a Espanya. Migracions internacionals i segmentació de l´mercat laboral. Teories i estudis empírics sobre el Sector Informal a Amèrica Llatina. Processos migratoris de llatinoamericans i africans cap a Espanya. Crisi actual de l´Economia Mundial.

Publicacions:

Contreras, T. (2020), Empleo informal. Evolución teórica y criterios para su estimación derivados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Revista Lebret. Núm. 11. Enero-diciembre 2019. 11-35. http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/LEBRET/article/view/2410

Contreras, T. (2020), African immigration to Spain: routes, borders and human rights. International. Journal of Political Science and Development, Vol. 8(4), Abril 2020, 149-162. http://academicresearchjournals.org/IJPSD/PDF/2020/April/Davila.pdf

Contreras, T. (2016), La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) en el estudio del empleo asalariado de la inmigración latinoamericana en España. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Nº 125.167-189. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5780016