Graduat en Economia per la UAB

CONTACTE

Telèfon +34 93 581 1203
Despatx B3-110 (Bellaterra) i S/225 (Sabadell)
facund.fora@uab.cat

Fora Alcalde, Facund

Graduat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb Menció en Economia Pública i Anàlisi Territorial, i Master of Arts en Política Econòmica, amb Distinció, per la Kingston University de Londres.

Les seves principals línies d’investigació estan vinculades a la tasca professional que desenvolupa com a assessor econòmic en diverses institucions i organitzacions polítiques progressistes. Per tant, la seva recerca versa sobre qüestions relatives a les dinàmiques de l’acumulació capitalista, les estructures socials d’acumulació que la defineixen i l’economia política del desenvolupament.

 

Cucignatto, G., Garbellini, N., & Fora Alcalde, F. (2023). Profit-led or cost-led inflation? Propagation effects through the EU inter-industry network. PSL Quarterly Review76(306), 261–276. https://doi.org/10.13133/2037-3643/18215

Fora Alcalde, F., & Espelt Alba, R. (2019). La configuración de la industria turística: rentismo,

desarticulación productiva y devaluación salarial. Historical Materialism Congress, Barcelona, Spain.

Fora Alcalde, F. (2018, September). Capitalismo, Turismo y la Naturaleza Rentista de la Industria Turística. XVI Jornadas de Economía Crítica, León, Spain. Available at: http://www.asociacioneconomiacritica.org/comunicaciones/

Fora Alcalde, F. (2017). Beneficios sin inversión en el capitalismo financiero: una explicación marxista de las apariencias. Revista de Economía Crítica, 24(2), 36-52. Available at: http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n24/FacundForaAlcalde_Beneficios-sin-inversion.pdf

Fora Alcalde, F. (2016, October). Neoliberalismo y desempleo. VII GIGAPP Congress, Madrid, Spain. Available at: http://www.gigapp.org/index.php/mis-publicaciones-gigapp/publication/show/2121