Doctor en Economia, Universitat Autònoma de Barcelona

CONTACTE

Telèfon +34 93 581 1416
Despatx B3-113
xavier.cusso@uab.cat

Cussó Segura, Xavier

Xavier Cussó desenvolupa diverses línies d´investigació complementàries.

La primera es centra en la història de l´alimentació, en especial l´anàlisi teòrica i empírica de la dieta mediterrània i els grans canvis experimentats durant els dos darrers segles a Catalunya i Espanya en el context del model de transició nutricional. Recentment s´ha estès als països en desenvolupament i l´anàlisi de la sobirania alimentària en perspectiva històrica.

La segona línia, des de la perspectiva de l´economia ecològica, analitza i compara des del segle XIX al XXI, els balanços energètics i de nutrients, l´evolució del metabolisme social, els sistemes agraris i la seva sostenibilitat, el paisatge i les desigualtats socials associades.

Finalment, recentment ha començat a treballar l´evolució dels nivells de vida de la classe obrera espanyola i barcelonina durant els darrers dos segles.

 

Publicacions

Rivas López, M.Cussó Segura, X. (2023): “Análisis de la evolución de los sistemas agroalimentarios en Europa occidental (1986-2020): ISSSA, un indicador sintético de soberanía y sostenibilidad”. Revista de Economía Crítica, núm. 36: 152-170. https://www.revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/743

Borderías, C., & Cussó Segura, X. (2023). Male Wages, Household Budgets and Living Standards of Barcelona’s Working Class (1856-1917). Investigaciones De Historia Económica19(2), 3–21. https://doi.org/10.33231/j.ihe.2023.05.007

Borderías, Cristina, Luisa Muñoz-Abeledo, and Xavier Cussó Segura. 2022. “Breadwinners in Spanish Cities (1914-1930)”. Revista De Historia Industrial — Industrial History Review 31 (84):59-98. https://doi.org/10.1344/rhiihr.v31i84.32631.

DÍEZ, L; CUSSÓ, X; PADRÓ, R; MARCO, I; CATTANEO, C; OLARIETA, J.R; GARRABOU, R. & TELLO, E. (2018). “More than energy transformations: A historical transition from organic to industrialized farm systems in a Mediterranean village (Les Oluges, Catalonia, 1860-1959-1999)”, International Journal Of Agricultural Sustainability, vol. 16, num. 4-5, p. 399-417.

CUSSÓ, Xavier; GAMBOA, G., y PUJOL-ANDREU, J. (2018): “El estado nutritivo de la población española. 1860-2010: una aproximación a las diferencias de género y generacionales”. Nutrición Hospitalaria (Nutr Hosp), 35 (Nº Extra 5): 11-18.

PUJOL-ANDREU J, i CUSSÓ X. (2014). Disparidades regionales en la transición nutricional: España en el contexto de la Europa Occidental, 1865-1965. Historia Social. 2014; 80.

CUSSÓ, Xavier i GARRABOU, Ramon (2007). “Els sistemes alimentaris: una dilatada transició”, en Giralt, Emili dir.; Salrach, Josep M. y Garrabou, Ramon, coords. Història Agrària dels Països Catalans. Segles XIX-XX. Barcelona: Universitats dels Països Catalans/Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, p. 433-464.

CUSSÓ, Xavier i GARRABOU, Ramon (2006): “La transició nutricional a la Catalunya contemporània: una primera aproximació”,Recerques, 47-48, pp. 51-80.

CUSSÓ, X. (2005), “El estado nutritivo de la población española 1900-1970. Análisis de las necesidades y las disponibilidades de nutrientes”, Historia Agraria, 36, pp. 329-358.