Doctora en Història i Civilització, European University Institute of Firenze

CONTACTE

Telèfon +34 93 581 4105
Despatx B3-103
anna.aubanell@uab.cat

Aubanell Jubany, Anna M.

Línies de recerca

Història econòmica,

Història industrial,

Història de l´empresa,

Història econòmica de l´energia,

Regulació de les indústries de xarxa,

La difusió dels antibiotics.

 

Publicacions

Anna Maria Aubanell Jubany (2019), "La industria eléctrica durante la Guera Civil", en Mercedes Fernández y Carlos Larrinaga, El sector servicios en la Guerra Civil, en avaluació.

Carles Sudrià Triay i Anna Maria Aubanell Jubany (2018), Història de la indústria del gas a Catalunya, FGNF.

Anna Maria Aubanell i Terry Gourvish (2016), "The Performance of European Transport and Utilities in the Twentieth Century" a  Youssef Cassis, Andrea Colli and Harm Schröter (ed), The Performance of European Business in the Twentieth Century, Oxford University Press, pp. 226-255.

Anna Maria Aubanell (2007), "Il capitale estero nell´industria elettrica" a Marco Doria & Rolf Petri eds, Banche, multinazionali e capitale umano nell´era della globalizzazione economica (secoli XIX-XX), Franco Angeli, Milano, pp. 199-221.

Anna Maria Aubanell Jubany (2005), "¿Era la industria eléctrica de entreguerras un monopolio natural? Evidencia a partir de la Sociedad Hidroeléctrica Española", Revista de Historia Economica-Journal of Iberian and Latin American Economic History, 23, 3, pp. 489-514.