Doctor en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona (UB)

CONTACTE

Telèfon +34 93 581 1203
Despatx B3-112
joseluis.martinez@uab.cat

Martínez-González, José Luís

Professor visitant al Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Investigador postdoctoral Margarita Salas de la Universitat de Barcelona (UB).

 

Principals línies de recerca:

- Economia del canvi climàtic.

- Dilemes socials, institucions i mercat de treball.

- Transició ecològica: capacitats socioeconòmiques, barreres i compensacions per ampliar les millors pràctiques agroecològiques i les cadenes agroalimentàries.

- Canvi social sense grups? El seguiment de trajectòries col·lectives en el passat. Passat i present a Espanya dels nivells de vida: Salut, alimentació i sostenibilitat, segles XIX-XX.

- Paisatges agroecològics i sistemes alimentaris: Transicions passades, presents i futures.

- Balanç energètic de l´agricultura mediterrània.

- Història econòmica i agro-climàtica de Mallorca.

- Història del cooperativisme i perspectives de futur per l’economia social.

- Història Econòmica d’Anglaterra i d’Europa a l’Edat Moderna.

 

Publicacions més destacades

Martínez González, J.L. (2023) (Ed.). Teixint Solidaritats al Baix Llobregat. Història, Realitat i Perspectives Cooperatives (1900-2023), (287 pp). Sant Feliu de Llobregat, Centre d’Estudis del Baix Llobregat. 

Ressenya de llibre a Historia Agraria, SEHA, 86 (2021): Peasants and their Fields: the Rationale of Open-field Agriculture, 700-1800.  

MARTÍNEZ-GONZALEZ, J.L.( 2020). “Agrarian transformations, climate change and energy. A study of the impact of 17th and 18th century climate change on the Agricultural Revolution and the onset of economic growth in England”. Colección Tesis Doctorales. Universitat de Barcelona. pp.1-218.

MARTÍNEZ-GONZALEZ, J.L., SURIÑACH, J., JOVER, G., MARTIN-VIDE, J., BARRIENDOS, M., TELLO, E. (2020): “Assessing Climate Impacts on English Economic Growth (1645 1740): an Econometric Approach”. Climatic Change 160, pp. 233–249.

MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, J.L., JOVER-AVELLÀ, G., TELLO, E. (2019): “Building an annual series of English wheat production in an intriguing era (1645-1761): methodology, challenges and results”. Historia Agraria, 79. pp. 1-29. 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J.L. (2019). "High Wages or Wages for Energy? An Alternative View of the British Case (1645-1700)," Working Papers 0158, European Historical Economics Society (EHES).

MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, J.L., BELTRÁN TAPIA, F.J. (2019). "Revisiting Allen´s nitrogen hypothesis from a climate perspective (1645-1740)". Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria 1902, Sociedad Española de Historia Agraria.

TELLO, E., MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, J.L., JOVER-AVELLÀ, G., OLARIETA, J.R., GARCÍA-RUIZ, R., GONZÁLEZ DE MOLINA, M., BADIA-MIRÓ, M., WINIWARTER, V., KOEPKE, N. (2017): “The Onset of the English Agricultural Revolution: Climate Factors and Soil Nutrients”. The Journal of Interdisciplinary History, 47:4, 445-474. 

MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, J.L. (2015): "Did Climate Change Influence English Agricultural Development? (1645-1740)" Working Papers 0075, European Historical Economics Society (EHES).

Ressenya de llibre a The Agricultural History Review, n. 64, part II: Josep Colomé, Jordi Planas & Francesc Valls-Junyent (eds), Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a Catalunya (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015), pp. 277-278.

Capítol de llibre, Governança a les empreses d’economia social i cooperativa, a “Introducció a l’economia i l’empresa social”, Eloi Serrano i Robles (coord.), Icaria Editorial, 2019.

Short articles in www.risc3.org: