Doctora en Història per la UPF

CONTACTE

Telèfon +34 93 581 1203
Despatx B3-198B
anna.sole@uab.cat

Solé, Anna

Anna Solé és llicenciada en economia, màster en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona i Doctora en Història per la UPF. Actualment està treballant sobre la creació del SME i, en particular, el procés de negociació que va portar a un sistema simètric, l’origen del poder de negociació d’Alemanya durant la negociació i els factors que fan incentivar als països d’inflació elevada a acceptar l’opció alemanya per al disseny del SME. Les seves principals àrees d’interès són la història monetària d’Europa i la integració monetària europea.

Papers

"La indústria farmacèutica catalana durant el Franquisme: el cas d´Uriach" en Recerques nº 54 (2007), 93-114.

Contributions to conferences

“The negotiation of an asymmetric EMS: Sources of the German bargaining power” in the Geneva Fresh Meeting, “Political Economy and Economic History”, 23-24 June 2016, hosted by the Paul Bairoch Institute of Economic History, University of Geneva.

“Reshaping entrepreneurship after a civil war. The case of the industrial districts in Catalonia during the 1930s”. EBHA 2008 Conference (Bergen, 21-23 August): Transactions and interactions - The flow of goods, services and information.

Translations

Mian, Atif and Sufi, Amir (2014), House of Debt. How They (and You) Caused the Great Recession, and How We Can Prevent It from Happening Again. Chicago, The University of Chicago Press. Mian, Atif y Sufi, Amir (2015), La casa de la deuda. Las causas y las soluciones de la Gran Recesión. Barcelona, RBA. (with Javier San Julián)

Skidelsky, Robert (2003), John Maynard Keynes 1883-1846: Economist, Philosopher, Statesman. New York, Penguin. Robert, Skidelsky (2013), John Maynard Keynes. Barcelona, RBA. (with Javier San Julián)

Mazzucato, Mariana (2013), The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. London, Anthem Press. Mazzucato, Mariana (2014), El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado, Barcelona, RBA. (with Javier San Julián).