Doctora en Història, Universitat Autònoma de Barcelona

CONTACTE

Telèfon +34 93 581 4108
Despatx B3-106 (Bellaterra) i S/225 (Sabadell)
montserrat.llonch@uab.cat

Llonch Casanovas, Montserrat

Línies de recerca

 

Història indústria tèxtil i de la confecció

Mercats de treball per gènere

Història industrial i de l’empresa

Innovació i emprenedoria

La recerca s’ha centrat en temes relacionats amb la indústria tèxtil a la Catalunya contemporània: el mercat de treball des d’una perspectiva de gènere, l’evolució de la tecnologia i l’estudi de la indústria del gènere de punt. Des de l’any 2010, les aportacions s’han inscrit en el marc teòric dels districtes industrials, l’anàlisi de l’avantatge competitiva – en base al estudi del comerç exterior i les marques de producte- i la relació entre la figura del immigrant emprenedor i la transferència d’innovació.

 

Publicacions més destacades

Llonch- Casanovas, Montserrat, «Immigrant entrepreneurs, technology transfer and knowledge spillovers: The case of Lyon Barcelona (1933–1981)» Business History, accepted, in press. (https://doi.org/10.1080/00076791.2017.1401065)

Deu Baigual, Esteve; Llonch Casanovas, Montserrat (2013). «Autarquía y atraso tecnológico en la industria textil española, 1939-1959», Investigaciones de Historia Económica, 9, 11-21.

Llonch Casanovas, Montserrat (2012). «Trademarks, product differentiation and competitiveness in the Catalan knitwear districts during the twentieth century», Business History, 54, 2, 179-200.

Deu Baigual, Esteve Llonch Casanovas, Montserrat (2010). «Textile Technology Entrepreneurs in a Non-Innovative Country: Casablancas and Picañol in Twentieth-century Spain», History of Technology, 30, 121-136.

Maluquer de Motes Bernet, Jordi; Llonch Casanovas, Montserrat (2005). «Trabajo y Relaciones Laborales», Carreras, Albert; Tafunell, Xavier (Coords.): Estadísticas históricas de España siglos XIX-XX. Bilbao: Fundación BBVA,  vol. III, 1155-1245 (ISBN= 84-96515-02-8)

Llonch Casanovas, Montserrat (2004). «Jornada, salarios y costes laborals en el sector textil catalán», Revista de Historia Industrial, 26, 201-140.