La Unitat d'Història Econòmica of the Departament de Economia e Història Econòmica at the Universitat Autònoma de Barcelona main objectives and research training in the fields of economic history and economics of the environment.

The plan of teaching, in addition to teaching in various grades and degrees corresponding to the areas of Economic History and Economics of Natural Resources materials, organizes Master Studies and Doctorate. ICTA also collaborates with the PhD Program in Environmental Science and Technology (Specialty Ecological Economics and Environmental Management).

The research activity is organized and developed mostly on the basis of research projects funded by the European Union, the Ministry of Education, Culture and Sports and the Generalitat of Catalonia and through various agreements with financial institutions and other related organizations the environment. Contributions to books and magazines, participation and organization of seminars and conferences, and participation in editorial boards of scientific journals, both nationally and internationally, showing the vitality and recognition of the scientific contributions of researchers from Unit.

aaa
  MANAGEMENT TEAM  
  Coordinator:
  Montserrat Llonch
  Secretary:
  Xavier Cussó
  Coordinator of the Doctorate :
  Carmen Sarasúa
  Coordinator of the Master :
  Pedro Fatjó
 
  CONTACT  
  Departament d'Economia i   d'Història Econòmica
  Edifici B
  08193
  Bellaterra (Barcelona)
  
  Phone:
  + 34. 93 581 12 00
  + 34. 93 581 12 03
  + 34. 93 581 17 21
 
  Fax:
  + 34. 93 581 20 12
  d.econ.h.economica@uab.es
ss116ca1
ss
 
  NEWS
mmm
mmm

 

El professor Emanuele Felice ha estat guardonat amb el prestigiós Premi Hamilton de l'Asociación Española de Historia Económica en la seva cinquena convocatòria (2013), pel millor article internacional publicat a: E. Felice, Regional Convergence in Italy, 1891-2001: testing human and social capital, in 'Cliometrica', 2012 (6), pp. 267-306.
  El professor Jordi Maluquer de Motes ha estat nomenat Miembro Corresponsal de la Academia de la Historia de Cuba.
  El professor Jordi Maluquer de Motes ha publicat recentment: "La inflación en España. Un índice de precios de consumo, 1830-2012", Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 2013. ISSN: 1579-8682. Online
  Last June 9, the Professor Jordi Maluquer of Motes has joined the REIAL ACADÈMIA de BONES LLETRES. More information
   
   
   

  MEDIA
nnnn
 

Els Porfessors Jordi Maluquer de Motes i Enrique Llopis han estat esmentats en diversos diaris arran de la publicació del seu llibre "España en crisis", Pasado & Presente, 2013. (El Cultural, L'entrevista-Ara, El Periódico, El País i El País)


  Els Professors Jordi Maluquer de Motes i Patricio Sáiz han estat entrevistats en el canal TVE2 per parlar sobre "La Revolución Industrial".
  Els Professors Jordi Maluquer de Motes i Gabriel Tortella han estat entrevistats en el canal TVE2 per parlar sobre "El crack de 1929".
  Les Professores Carmen Sarasúa i Lourdes Benería han estats entrevistades en el canal TV3 per debatir "Crims econòmics contra la humanitat".
  El Professor Jesús Ramos ha estat entrevistat en el canal SICOM TV per parlar sobre "Economía Ecológica".
 
Professor Jordi Maluquer de Motes has been interviewed in the newspaper La Vanguardia to discuss "El colaps o de un modelo".
   
  ACTIVITIES
aaa
mm
  SEMINARI  
     
  22 de Novembre 2017 a les 14:30 h.  
  Seminari B3-123A  
     
  Gabriele Cappelli  
 

Department of Economics and Economic History
Universitat Autònoma de Barcelona  

 
  "A comparative perspective on the early diffusion of mass schooling in Europe: Italy, France, Spain and Sweden"  
     
ss116ca1
 
© 2016 Història Econòmica (Universitat Autònoma de Barcelona)